Ik oordeel te snel over andere mensen

05/10/2020

ik oordeel te snel

Ik oordeel te snel waardoor ik in problemen kom kan helaas snel voor stress zorgen. Doordat we helaas steeds hierdoor in een situaties terecht kunnen komen die we niet verwacht hadden. Omdat we van tevoren een andere idee hadden over hoe we het beste met iemand kunnen omgaan. Wat helaas hierdoor vaak tot een miscommunicatie kan leiden. Mag jij het probleem ervaren, ik oordeel te snel waardoor ik steeds in conflict terecht kom met andere mensen. Dan kan het volgende daar zeker bij helpen…

Inhoudsopgave

Ik oordeel te snel op een negatieve manier op een situatie

Het kan goed voorkomen dat op het moment dat iemand anders iets doet wat we niet kunnen verklaren. Dat we hierdoor snel met een negatief oordeel komen, terwijl het eigenlijk wel meevalt. Alleen hebben we snel de neiging als mens om van het ergste uit te gaan. Met als gevolg dat we erg veel stress kunnen ervaren van andere mensen. Doordat je bijvoorbeeld erg aangevallen kan voelen door de andere. Waarbij we continu de spanning ervaren over hoe we met de situatie om moeten gaan. Terwijl het goed mogelijk is dat je na afloop merkt dat het allemaal wel meeviel, je had alleen te snel van tevoren een verkeerd oordeel gemaakt. Waardoor we snel het probleem kunnen ervaren: Ik oordeel te snel op een negatieve manier, terwijl het eigenlijk wel meevalt.

Goede kans dat alle beoordelingen die je dagelijks maakt in de realiteit best wel meevallen. Alleen gaan we snel van het ergste uit door ons menselijke mechanisme om te overleven. Waardoor we er opgericht zijn om steeds bij alles te bepalen hoe gevaarlijk het is. En dus ook in hoeverre we onszelf erop moeten voorbereiden wat erop ons afkomt. Waardoor het goed kan voorkomen dat we hierdoor te snel met een oordeel komen over iemand anders die niet klopt. Om op deze manier beter voorbereid te zijn over wat er mogelijk zou kunnen plaatsvinden wat je niet leuk vindt.

Alles in het leven is vaak veel minder erg dan we denken dat het is.

Want zou je bijvoorbeeld een e-mail krijgen van je werkgever over dat hij een gesprek met je aanvraagt. En jijzelf hebt geen idee wat de reden zou kunnen zijn. Dan is de kans groot dat we al snel vanuit ons hoofd gaan piekeren over de mogelijkheden. En wat je dan helaas vaak ziet gebeuren is dat we de neiging krijgen om met erg negatieve gedachtes te komen. Door bijvoorbeeld te denken dat het gesprek gaat over iets wat jij fout heb gedaan, of dat je wordt ontslagen. Met als gevolg dat we erg veel stress kunnen ervaren voor het komende gesprek. Met name als het niet duidelijk wordt gecommuniceerd waar het gesprek over gaat en we een tekort in zelfvertrouwen ervaren dat alles goed komt.

Wat jouw oordeel over iemand anders over jou zegt

Het bijzondere bij ons oordeel over andere mensen is dat we vaak denken dat dit vooral met het andere persoon heeft te maken. Waardoor we al snel van mening zijn dat we dit oordeel hebben gekregen doordat dit andere persoon zich zo gedraagt. Maar wat we vaak vergeten is dat we dit oordeel alleen kan ontstaan doordat we een vergelijken maken tussen jezelf en de ander. Want zou jij bijvoorbeeld iemand zijn die altijd keihard werkt en je heb een collega die dat niet doet. Dan is goed mogelijk dat op het moment dat jullie gaan samenwerken, dat je heel erg aan hem stoort. En dat je dus met een oordeel komt dat de samenwerking niet goed verloopt omdat de andere niet even hard zijn best doet.

Alleen als je heel streng bent naar jezelf, ga je dit ook van andere mensen verwachten.

Waarbij je ziet dat dit oordeel ontstaat omdat je de ander vergelijkt met wat voor jou goed voelt. Waardoor dit onze standaard wordt waarmee we iedereen om ons heen vergelijken. Wat geeft aan dat jouw oordeel over iemand anders altijd zal voortkomen vanuit de vergelijking van de ander met jezelf. Wat geeft aan dat als je over een ander persoon een negatief oordeel hebt. Dat er niet zozeer iets mis is met de ander, maar dat dit persoon niet overeenkomt met standaard die je voor jezelf heb neergezet. Want wat je vaak ziet is dat we een bepaald idee hebben bedacht over hoe iets zou moeten plaatsvinden. Wat kan zijn hoe hard je best doet bij een sportclub, de manier van sociale omgang bij een verjaardag of welke politieke voorkeur volgens jou het beste is.

Waarbij we over alles in deze wereld een eigen mening hebben die we als een standaard gebruiken over wat wel of niet klopt. Met als gevolg dat hierdoor ons oordeel ontstaat over andere mensen, afhankelijk van in hoeverre deze mensen overeenkomen met jouw mening. Wat ziet vooral snel bij politiek, waarbij bijvoorbeeld linkse kiezers erg negatief kunnen zijn over rechtse partijen. Terwijl er helemaal niets mis hoeft te zijn met een rechtse partij. Alleen jouw mening maakt het zo dat je dit een negatief oordeel geeft. Wat dus ook zo mooi aangeeft dat in de meeste gevallen jouw oordeel over andere mensen meer iets over jou zegt, dan over het persoon die jij oordeelt. Doordat dit oordeel alleen kan ontstaan als jij een andere mening hebt die niet overeenkomt met de mening van een ander. Wat maakt het interessant om op zoektocht te gaan wat nu jouw oordeel nu precies over jou zegt.

Hoe om te gaan met een te snel oordeel die stress geeft

Mag het zo zijn dat je steeds te snel met een oordeel komt over andere mensen. Waardoor het kan voorkomen dat je een sterke miscommunicatie met elkaar krijgt. Doordat je ervan uitging dat je een idee had over wat de ander bedoelde, alleen scheen dit later niet het geval te zijn. Met als gevolg dat dit snel kan leiden tot een conflict of ander problemen. Dan wilt het erg goed helpen om te realiseren dat we in de meeste gevallen niet echt zien wat er nu plaatsvindt. Doordat we als mens zo sterk de neiging hebben om alles te beoordelen vanuit onze eigen mening. Met als grote gevaar dat je hierdoor snel invult wat een ander bedoeld, doordat we denken dat deze dezelfde mening heeft als wij. Terwijl de kans groot is dat dit helemaal niet het geval is.

Een ander voorbeeld wat ook snel kan voorkomen is dat iemand iets vervelends tegen jou zegt, terwijl dat helemaal niet zo is bedoeld. Alleen ervaren we dit als heel vervelend omdat we het zelf nooit tegen iemand zouden zeggen. Want hoe open en eerlijk je met iemand ander bent verschilt erg per persoon. Sommige mensen vinden het juist vervelende als je hun aanspreekt op iets persoonlijks. Terwijl andere mensen het juist fijn vinden dat iemand interesse toont met iets waar ze moeite mee hebben. Wat geeft aan dat wat je nu wel of niet kan bespreken erg afhankelijk is van wat voor jou goed voelt. Het probleem is alleen dat wat voor jou goed voelt niet altijd overeenkomt met dat wat voor andere mensen ook goed voelt. Met als gevolg dat het snel kan voorkomen dat je met iemand ander communiceert vanuit een verkeerd oordeel. En het helaas hierdoor kan voorkomen dat andere mensen niet reageren op jou zoals je had gehoopt.

Op het moment dat je teveel van je eigen oordeel uitgaat. Zal je hierdoor blind worden voor wat er nu echt plaatsvindt.

Mag het zo zijn dat je vaak de neiging hebt om te snel een oordeel over een ander persoon te maken waardoor je steeds in een stressvolle situatie terechtkomt. Dan wilt het erg goed helpen om een stap terug te doen. En het oordeel wat je over andere mensen hebt meer te zien als een waarneming die iets over jou zegt. Doordat het bijvoorbeeld goed kan voorkomen dat je erg veel spanning ervaart, waardoor je andere mensen als wel erg relax gaat beoordelen. Waarbij dit oordeel je juist kan helpen om van jezelf door te krijgen hoeveel spanning je bij jezelf voelt. En dat het dus ook veel meer helpt om bij elk oordeel te kijken wat dit over jou zegt en wat je dus mogelijk nodig hebt om je weer beter te voelen. Waardoor je zal merken dat jezelf veel minder kwijtraakt in een negatief oordeel over andere mensen.

Belangrijkste tips van dit artikel

  • De eerste keer dat we iemand ontmoeten hebben we nog geen idee wie dit is. Waardoor we vanuit onszelf snel een oordeel maken over hoe we mogelijk het beste met iemand kunnen omgaan. Wat er helaas wel voor kan zorgen dat je hierdoor de fout kan maken dat je op een verkeerde manier met iemand omgaat wat tot conflict kan leiden.
  • In de meeste gevallen ontstaat ons oordeel over iemand anders, doordat we zelf een mening hebben over wat normaal is. Waarbij we snel andere mensen als goed of slecht gaan zien, afhankelijk in hoeverre deze overeenkomen met onze eigen mening. Waarbij je dus ziet dat jouw oordeel ook zeker veel aangeeft over hoe jij in het leven staat.
  • Mag het zo zijn dat je vaak het oordeel bij jezelf waarneemt dat je irriteert aan andere mensen. Dat wil het erg goed helpen om juist te kijken welke gevoelens je bij jezelf waarneemt. Doordat dit oordeel zeker kan ontstaan doordat je erg gespannen voelt.


Heb je voor jezelf een idee waar je last van ervaart. Maar kom je nog steeds niet verder, waardoor het voelt alsof je hierin vastzit. Dan kan het volgende jou zeker hierbij een stap verder brengen tot de oplossing.

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter