IK KAN NIET COMMUNICEREN MET MENSEN

17/11/2020

Ik kan niet communiceren met mensen

Ik kan niet communiceren met mensen is een gedachte die we kunnen krijgen wanneer we ons regelmatig onbegrepen voelen in wat we nodig hebben. Vaak hebben we het idee duidelijk te zijn geweest met wat we bedoelen, maar komt dit toch niet goed over. Denk jij regelmatig: Ik kan niet communiceren met mensen? Dat kan het volgende artikel je hier zeker bij helpen…

Inhoudsopgave

Ik kan niet communiceren met mensen, terwijl het voor mezelf zo duidelijk lijkt

Miscommunicatie kan ontstaan, doordat we zelf niet door hebben hoe onze boodschap overkomt op een ander. Hierdoor kunnen we erg aan onszelf gaan twijfelen. Daardoor kan de gedachte ontstaan: Ik kan niet communiceren met mensen op een manier dat ik begrepen word.

Meestal komt dit, omdat het voor onszelf erg logisch is wat we bedoelen met wat we zeggen, terwijl het voor een ander onduidelijk blijft wat de boodschap is. De valkuil waar we snel in stappen, doordat het voor onszelf zo duidelijk lijkt, is dat we vaak verwachten dat de ander met één woord al begrijpt wat we bedoelen.

Wanneer je voor een lange tijd met elkaar samenwerkt binnen één bedrijf, ga je al snel vakjargon gebruiken. Je gebruikt dan steeds dezelfde woorden, om hetzelfde uit te drukken. Vaak is één woord dan al voldoende om aan te geven waar je het over hebt.

De meeste woorden hebben weinig betekenis. Maar er zijn ook woorden die echt alles zeggen, zoals liefde, haat en hoop. Dit leidt tot de vraag: ‘Welk woord speelt de grootste rol in jouw leven?

Wanneer je dit woord echter bij andere mensen gebruikt, begrijpen zij totaal niet  wat je daarmee bedoelt. De kans bestaat dan dat ze voor zichzelf gaan invullen wat zij denken dat jij daarmee bedoelt. Jouw woorden krijgen voor hen dus een andere betekenis. Dit is de reden dat je snel een miscommunicatie krijgt.

Wat je vertelt, is niet altijd zo vanzelfsprekend

Wat we vaak vergeten, is dat we alles vanuit onszelf beoordelen. Daarbij kunnen we af en toe blijven vastzitten in onze eigen mening. Dit maakt het moeilijk om je in te leven in de mening van een ander, vooral omdat het voor onszelf zo duidelijk lijkt.

Stel, je hebt zelf erg lang met een bepaalde techniek gewerkt. Je hoeft dan niet meer na te denken over hoe dit werkt. Je kunt je dan ongeduldig voelen, wanneer je deze techniek moet uitleggen aan iemand die hier nog nooit mee heeft gewerkt. Jij denkt dan misschien dat jouw uitleg heel duidelijk is, terwijl de ander heel veel informatie mist.

Jij hebt niet door dat je informatie weglaat, omdat je je niet meer kunt voorstellen hoe het is als je deze techniek voor het eerst moet gebruiken. Voor jou is het vanzelfsprekend geworden.

Hoe vanzelfsprekender iets is voor jou, hoe meer je de neiging krijgt om informatie weg te laten, die voor jou voor de hand ligt. Echter, vaak heeft de ander deze informatie nodig om jou beter te begrijpen.

Het is daarom belangrijk om, wanneer je communiceert met andere mensen, te beseffen dat we allemaal andere ervaringen en meningen hebben. Onze eigen ervaring kan voor ons vanzelfsprekend zijn. Hierdoor gaan we ervan uit dat de ander dezelfde mening heeft, terwijl dat niet altijd zo hoeft te zijn.

Hoe ons gevoel onze communicatie beïnvloedt

Een van de belangrijkste invloeden op communicatie, is vanuit welk gevoel je met iemand omgaat. Onze onderliggende angst kan ervoor zorgen dat we op zoek gaan naar veiligheid en stabiliteit. Meestal doen we dit door alles in ons leven te benoemen. We vullen voor alles wat er gebeurt in wat de reden kan zijn. Dit geeft ons rust, omdat we dan denken te weten wat er gebeurt en hoe we hier het beste mee om kunnen omgaan.

In ons leven hebben we de neiging om alles te willen benoemen. Dit is fijn, omdat het anders erg lastig wordt om aan iemand te vragen waar de bank ligt. Het wordt echter pijnlijk op het moment dat je dit op een negatieve manier bij jezelf gaat doen, door jezelf een negatieve stempel te geven.

Dit zie je vooral bij nieuwe contacten, bij wie het nog niet duidelijk is waar je met elkaar aan toe bent. Stel, je wordt aangesproken op straat. Dan vraag je je eerst af waarom die persoon nu juist jou aanspreekt en wat hij precies van jou wil. Vaak is dat al snel duidelijk, bijvoorbeeld als het gaat om iemand die jou een krant wil verkopen.

Echter, er bestaan natuurlijk ook momenten die niet zo duidelijk zijn. Je kunt je dan onveilig voelen, omdat je niet weet wat de bedoeling is van degene die je aanspreekt. Je bedenkt dan al snel redenen waarom je wordt aangesproken. Die redenen hoeven niet altijd de waarheid te zijn, maar hebben wel invloed op hoe we vervolgens met die persoon communiceren.

Dit kan natuurlijk ook voorkomen bij mensen die elkaar al langer kennen. Een voorbeeld hiervan is op je werk, wanneer je door je baas wordt gevraagd om even langs te komen bij zijn kantoor. Doordat je niet weet wat er aan de hand is, heb je mogelijk het gevoel dat je wordt aangevallen op jouw functioneren. Je wordt hierdoor onrustig en gestrest. Dit heeft vervolgens invloed op de manier waarop je het gesprek begint. Je hebt de neiging om meteen al voor jezelf op te komen. Het kan echter, dat het gesprek om iets heel anders gaat en je hierdoor met een totaal verkeerde instelling het gesprek begint.

Hoe vaak heb je wel niet vanuit angst bedacht hoe een gesprek zal gaan, om er dan achteraf achter te komen dat het allemaal wel meeviel?

Een tip die ik je ik je wil meegeven is daarom: zorg dat je duidelijk hebt wat de ander van jou wil, in plaats van dit vanuit je eigen mening en ervaring in te vullen. Zo voorkom je dat je bijvoorbeeld onnodig boos wordt op een ander.

Hoe bewust ben jij van de gevoelens van de ander?

Ook het gevoel dat andere mensen bij jou hebben, heeft natuurlijk invloed op jouw communicatie. Immers, jij weet waarom jij contact maakt, maar de ander is daar niet altijd van op de hoogte. Dit wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Met als gevolg dat de andere zich daardoor heel oncomfortabel bij jou kan voelen. Hij of zij kan dan afstandelijk op jou reageren, vanuit de angst voor het onbekende.

Probeer dus, in het contact met andere mensen, direct duidelijk te zijn in wat je wilt. Hoe duidelijker je bent, hoe comfortabeler mensen zich bij jou zullen voelen. Ze zullen het misschien niet altijd met jou eens zijn, maar ze hebben wel duidelijkheid over waar jij staat en wat ze aan jou hebben. Dat geeft ze vertrouwen.

In hoeverre vul jij in wat de ander probeert te zeggen?

Een andere valkuil, waar we in kunnen vallen, is dat we het verhaal van de andere gaan invullen met onze eigen mening. Dit heeft tot gevolg dat we er ons eigen verhaal van maken, in plaats van dat we open staan voor wat de ander bedoelt. Het grote gevaar hierbij, is dat we met een heel andere invulling het gesprek ingaan, dan wat de ander probeert aan te geven.

We vinden het allemaal erg belangrijk om in een gesprek begrepen te worden door de ander. Tijdens een discussie schreeuwen twee mensen eigenlijk steeds: ‘Je moet meer openstaan voor mijn standpunt!

De kans is groot dat de ander zich hierdoor minder begrepen voelt. Wil je echt goed met iemand anders communiceren? Dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je zo weinig mogelijk zelf invult. Probeer volledig open te staan voor wat de ander wilt zeggen. Luister naar wat de ander echt vertelt, in plaats van wat je zelf denkt dat de ander ermee bedoelt. Hierdoor zal je de ander beter begrijpen en dit beter kunnen laten zien, waardoor de ander zich comfortabel bij jou voelt, omdat hij of zij echt zichzelf kan zijn.

Hoe snel voel jij je aangevallen, en is dat terecht?

Wat ook een negatieve invloed kan hebben op de communicatie, is het verkeerd interpreteren van het gevoel van de ander. Dit kan zo simpel zijn als dat de ander erg moe is en hierdoor afstandelijk overkomt. We nemen dit als mens al snel persoonlijk. We bedenken wat wij fout hebben gedaan, waardoor de ander zo afstandelijk reageert.

We betrekken het dus op onszelf, terwijl er een goede kans bestaat dat het gedrag van de ander helemaal niets met ons te maken. Misschien hadden we gewoon de pech deze persoon op het verkeerde moment aan te spreken.

Elke keer dat je aangevallen voelt door de mening van een ander, ontstaat dit doordat de ander je raakt in jouw pijn. De ander is zich hier vaak niet bewust van. Hij of zij geeft iets aan, om meer begrip te krijgen voor zijn of haar eigen situatie.

Het is op zo’n moment belangrijk stabiel en kalm te blijven, door dit niet persoonlijk te nemen. Probeer voor jezelf door te hebben dat de ander ergens mee zit wat waarschijnlijk niet over jou gaat. Het kan dan goed zijn om te achterhalen hoe je deze persoon daar het beste mee kan helpen. Probeer wat de ander doet of zegt niet op jezelf te betrekt en het niet als een persoonlijke aanval te zien.

Want wat we vaak vergeten, is dat we het allemaal erg moeilijk vinden om eerlijk te zijn over onze mening en wat we lastig vinden. Merk je dat de ander hier ook veel moeite mee heeft? Dan kan het helpen om te laten zien dat je de ander zijn mening over jou niet persoonlijk neemt en dat je openstaat voor datgeen waar de ander last van ervaart. De ander zal zich dan veel comfortabeler voelen om dit te uiten, zonder de angst dat hierdoor een ruzie ontstaat. De ander krijgt bij jou de kans om zich uit te spreken, met als gevolg dat je een eerlijkere relatie met elkaar krijgt.

Merk je aan jezelf dat het echt tijd wordt om een belangrijk gesprek met een ander te beginnen? Zorg er dan voor dat de ander zich bij jou zo comfortabel mogelijk voelt. Wees duidelijk in je eigen intenties en sta ervoor open om de ander goed te begrijpen. Blijf hierbij stabiel, kalm en rustig.

Belangrijkste tips van dit artikel:

  • In het dagelijks leven gebruiken we veel woorden die voor een sterke betekenis hebben. We gaan er dan vaak automatisch vanuit, dat de ander meteen begrijpt wat we hiermee bedoelen. Dit hoeft echter niet zo te zijn, waardoor miscommunicatie kan ontstaan.
  • Als mens hebben we vaak behoefte aan duidelijkheid als we met een ander communiceren. Wanneer we contact hebben met een ander, maar het niet precies duidelijk is wat de ander van ons wil, gaan we dit vaak zelf invullen. Achteraf blijkt vaak dat deze invulling niet klopte.
  • Wanneer een ander op een vervelende manier op ons reageert, gaan we er meestal vanuit dat dit met ons te maken heeft, terwijl dat niet altijd zo hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de ander daarvoor net iets vervelends heeft meegemaakt, wat hij of zij nog niet heeft kunnen loslaten. Deze persoon reageert dit dan onbewust op jou af. Probeer wat een ander doet of zegt dan ook niet te zien als een aanval, maar open te staan voor datgeen waar de ander last van heeft.


Heb je voor jezelf een idee waar je last van ervaart. Maar kom je nog steeds niet verder, waardoor het voelt alsof je hierin vastzit. Dan kan het volgende jou zeker hierbij een stap verder brengen tot de oplossing.

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter