Negatief invullen voor een ander

18/01/2021

negatief invullen voor een ander

Negatief invullen voor een ander gebeurt snel op het moment dat we niet goed doorhebben wat de reden is dat de ander op een gekke manier reageert. We proberen dan voor onszelf te verklaren wat hier de reden voor kan zijn. Het gevolg hiervan is dat we onszelf kunnen kwijtraken in negatieve gedachtes over de mogelijke redenen. Deze redenen kloppen vaak niet en geven ons veel spanning. Ervaar jij last van negatief invullen voor een ander? Dan kan het volgende jou zeker hierbij helpen…

Inhoudsopgave

Waarom we negatief invullen voor een ander

Het komt vaak voor dat we niet goed doorhebben wat een ander van ons wilt. Het gevolg hiervan is dat we de neiging kunnen krijgen om voor onszelf in te vullen wat zich nu precies afspeelt. We hopen zo te kunnen verklaren waarom dat de ander zo reageert. Het is voor ons als mens namelijk belangrijk dat we op een goede manier met elkaar omgaan. We zijn namelijk erg afhankelijk van elkaars steun op het moment dat het niet goed met ons gaat. We helpen mensen vaak vanuit het idee: als ik jou help, help jij mij in de toekomst ook.

Hierdoor vinden we het belangrijk dat andere mensen ons aardig vinden. Wanneer iemand vervelend reageert, vullen we vaak in dat dit met ons te maken heeft. Het is echter goed mogelijk dat hier een andere reden achter zit. We houden onszelf voor de gek door negatief in te vullen wat de reden is dat de ander zo reageert.

Alles wat we bedenken over de ander, is in de realiteit altijd minder erg dan we het in ons hoofd maken.

Het negatief invullen voor een ander persoon ontstaat op het moment dat we niet kunnen verklaren waarom de ander zo reageert. De reden dat we hier zoveel moeite mee hebben, komt vanuit ons oude overlevingsmechanisme. Vroeger was het erg om samen sterk te staan tegenover alle gevaren die op ons af kwamen. Door samen te werken konden we beter overleven. Wanneer één persoon wegvluchtte voor gevaar, raakte de hele groep in paniek. De groep ging hierdoor mee in het gedrag van de persoon die wegvluchtte. Wat we hier aan over hebben gehouden als moderne mens, is dat we erg sterk op elkaar kunnen reageren om te overleven.

Wanneer een ander een reactie vertoont, heeft dit meteen invloed op hoe jij je voelt. Als een ander zich bang gedraagt, neem je dit gevoel meteen over. Wanneer we zo’n gevoel van een ander overnemen, maar we zelf niet doorhebben wat de oorzaak van het gevoel is, krijgen we de neiging om dit gevoel te verklaren. We kunnen ons dan helemaal gek piekeren over waarom we dit gevoel ervaren.

De reden dat alles vanuit je hoofd proberen te verklaren geen zin heeft

Het is goed mogelijk dat de ander iets heeft meegemaakt, waardoor deze zich anders is gaan voelen. Het kan dat je hiervoor altijd fijne gesprekken had met de ander, maar dat die gesprekken nu anders zijn omdat de ander zich moe of gestrest voelt. Door deze moeheid en stress, kan de ander zeer kortaf en afstandelijk overkomen. Het kan dat de ander hierbij ook niet aangeeft waarom hij of zij zich zo gedraagt en het gesprek zo snel mogelijk beëindigt, zodat hij of zij weer weg kan gaan om alleen te zijn. Dit kan heel verwarrend overkomen, met als gevolg dat je negatief gaat invullen wat de redenen zijn dat hij of zij zich zo gedraagt.

Het bijzondere is dat we als mens vanuit onze empathie redelijk goed kunnen waarnemen wat de ander voelt. Op gevoelsniveau nemen we dus wel waar wat een ander van ons nodig heeft om zich weer beter te voelen. Wat je echter ziet ontstaan in onze westerse maatschappij is dat we steeds meer vanuit onze gedachtes leven. Kennis wordt belangrijker gevonden dan ons gevoel. We zijn dan ook de nadruk gaan leggen op hoe we vanuit onze gedachtes het beste onze problemen kunnen oplossen. Dit werkt echter niet op het moment dat je met andere mensen omgaat. Je kan namelijk wel aanvoelen wat erop dat moment bij een ander afspeelt, maar je kunt niet waarnemen wat de ander denkt. Hiervoor zou je telepathische krachten nodig hebben. Het is daarom totaal zinloos om te proberen vast te stellen wat zich in het hoofd van een ander afspeelt.

Als mens zijn we niet telepathisch, maar wel empathisch. Wil je dus de ander begrijpen? Dan kan je dat beter doen vanuit je gevoel, dan vanuit je gedachte.

Willen begrijpen wat een ander denkt, leidt vaak alleen maar tot meer frustratie. We blijven dan invullen wat de mogelijkheden zijn dat de ander afwijkend gedrag vertoont, waarbij we er meestal meteen vanuit gaan dat er iets vervelends afspeelt. We denken hierbij gek genoeg bijna altijd dat dit met ons te maken heeft. We denken bijvoorbeeld dat wij iets verkeerds hebben gedaan, waardoor de ander zich anders gedraagt. Dit doen we vanuit de hoop dat, als we erachter kunnen komen wat er is gebeurd, we de relatie met de ander weer kunnen herstellen. We kunnen hierdoor erg negatief over onszelf worden.

Hoe de angst voor afwijzing onze invulling beïnvloedt

De redenen dat we negatief invullen voor een ander, komt doordat we bang zijn om door de ander te worden afgewezen. We hopen deze afwijzing te voorkomen. In zo’n situatie hebben we waarschijnlijk al een vorm van afwijzing van de ander gekregen, die we niet konden verklaren, waardoor we hier zelf een reden voor hebben bedacht.

Het feit dat je bezig bent met in te vullen wat een ander denkt, geeft aan dat je dit blijkbaar belangrijk vindt. Wanneer dit niet duidelijk is, kun je angst ervaren. Je weet dan niet waar je aan toe bent met de ander. We hopen dat, als we het gedrag van de ander kunnen invullen met een goede reden die voor ons klopt, we de rust ervaren dat we weten wat zich tussen ons afspeelt.

Het is onze angst voor afwijzing die probeert te voorkomen dat een ander vervelend reageert. Dit is echter lastig op het moment dat het niet duidelijk is waarom iemand jou afwijst.

Wat we zien bij angst voor afwijzing, is dat we een sterke behoefte hebben om een ander te begrijpen. We willen de ander begrijpen, zodat we weten wat we kunnen verwachten, waardoor we ons veilig voelen met hem of haar.

Heb jij het idee dat alles goed zitten tussen jou en een ander, maar gedraagt de ander zich op een manier die je niet kan verklaren? Dan kun je hierdoor in paniek raken. Je ervaart angst, omdat je niet meer weet wat er gaat gebeuren. Je wil op zo’n moment de controle over de situatie terug pakken en weer het overzicht krijgen over wat er nu eigenlijk gebeurt. Echter, zoals ik eerder aangaf, het is onmogelijk om in het hoofd van een ander te kijken. Je kunt dus niet waarnemen wat de ander precies denkt en wat de reden is dat hij of zij zo reageert.

Waarom het zo belangrijk is om de verantwoordelijkheid bij de ander te laten

Vertoont iemand gedrag dat jij niet kan verklaren en ervaar jij hier last van? Dan is het belangrijk om voor jezelf te realiseren dat je nooit zal weten wat de ander denkt, tenzij je dit aan hem of haar vraagt. Realiseer je dat alle gedachtes die jij hebt over de ander niet waar zijn. De kans is groot dat jouw fantasie alles veel groter maakt dan het eigenlijk is. Ook is de kans groot dat je alles wat er gebeurt, te veel op jezelf betrekt. Je kunt hierdoor erg negatief over jezelf worden, terwijl dat helemaal niet nodig is.

Dit betekent het volgende: wanneer je negatief invult voor een ander, raak je jezelf kwijt in een negatieve fantasie die niet waar is en waar je alleen maar last van ervaart. Het is daarom belangrijk om voor jezelf te realiseren, dat alles wat jij denkt mogelijk niet waar is. Je bent jezelf waarschijnlijk onnodig gek aan het maken.

De eerste stap is dan ook om je eigen gedachtes niet te serieus te nemen. Realiseer je, dat alles wat jij negatief invult voor een ander, niet de waarheid hoeft te zijn. Dit zijn enkel jouw gedachten, niet wat er feitelijk gebeurt. De tweede stap, is vragen aan de ander wat er nu precies afspeelt. Dan pas weet je waarom de ander zich op een bepaalde manier gedraagt.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Op het moment dat je te veel invult wat een ander nodig heeft, neem je de verantwoordelijkheid van de ander weg. Dit blijft echter de verantwoordelijkheid van de ander.

Vraag jij aan de ander wat zich precies afspeelt en krijg je hier geen duidelijk antwoord op? Weet je daardoor nog niet wat de ander nodig heeft? Dan is het belangrijk om voor jezelf te realiseren dat jij er alles aan heb gedaan om er voor de ander te zijn. Op dat moment is het niet meer jouw verantwoordelijkheid. Jij hebt er alles aan gedaan om de ander te helpen. Als de ander hier niet voor openstaat, is het zinloos om nog meer energie te besteden aan de vraag wat de reden van zijn of haar gedrag is en hoe jij hier het beste mee om kan gaan. Laat dit dan ook bij de ander liggen, in plaats van hier nog langer verantwoordelijkheid voor te nemen.

Kortom, stop met deze verantwoordelijkheid op jezelf te nemen. Stop met voor een ander invullen wat de reden is voor zijn of haar gedrag. Hierdoor creëer je de mogelijkheid om de reactie van de ander van je af te zetten. Je zult je hier dan ook minder druk over maken en minder stress door ervaren.

Belangrijkste tips van dit artikel

  • Wanneer we de reactie van een ander niet kunnen verklaren, vullen we als mens vaak in waarom hij of zij zo reageert. We kunnen hierdoor erg gespannen raken over hoe we met situatie om moeten gaan. We proberen dan vanuit onze gedachtes in te vullen wat we moeten doen.
  • Wanneer we niet zeker weten waarom een ander op een voor ons gekke manier reageert, kan onze fantasie hier een invulling aan geven. Deze invulling is vaak veel erger dan de realiteit. Het is daarom belangrijk de gedachtes die ontstaan door in te vullen wat een ander doet niet al te serieus te nemen. Wanneer je deze gedachtes te serieus neemt, laat je je hierdoor alleen maar gek maken.
  • Neem dus niet te veel verantwoordelijkheid voor de reactie van een ander. Vraag aan de ander wat de reden voor zijn of haar gedrag is. Krijg je een antwoord dat niet voldoende is voor jou? Neem dan afstand van deze verantwoordelijkheid. Hierdoor voorkom je dat je jezelf gek maakt door in te vullen wat er aan de hand is.


Heb je voor jezelf een idee waar je last van ervaart. Maar kom je nog steeds niet verder, waardoor het voelt alsof je hierin vastzit. Dan kan het volgende jou zeker hierbij een stap verder brengen tot de oplossing.

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter