Wat doet afwijzing met een mens

10/11/2020

wat doet afwijzing met een mens

Wat doet afwijzing met een mens? Deze vraag komt in ons op wanneer we merken dat afgewezen worden, een negatieve invloed op ons heeft. We beginnen dan last te ervaren van angst voor afwijzing en weten niet goed hoe we hiermee om moeten gaan. Vraag jij je af: Wat doet afwijzing met een mens? of: Welke gevolgen heeft afwijzing op mij? Dan kan het volgende jou zeker hierbij helpen…

Inhoudsopgave

Wat doet afwijzing met een mens en wat zijn de gevolgen?

Als mens kunnen we onszelf snel kwijtraken in de meningen van andere mensen. We vinden het erg belangrijk wat ander mensen van ons denken, omdat we graag gewaardeerd willen worden door een ander. Het gevolg hiervan is dat we het als pijnlijk ervaren, wanneer we een vervelende reactie krijgen. Hierdoor passen we vaak onbewust ons gedrag gaan. Wanneer we veel angst hebben voor afwijzing, creëren we afstand tussen onszelf en andere mensen, om op deze manier afwijzing te voorkomen. Het is echter goed mogelijk dat we eigenlijk helemaal niet met deze afstand willen leven. We vragen onszelf dan af: ‘Wat doet afwijzing met een mens en hoe kan ik hier op een betere manier mee omgaan?’

De reden dat we ons afgewezen voelen, komt vaak voort uit een waardeoordeel. In de familie, de groep of cultuur is bepaald hoe je je hoort te gedragen naar andere mensen. Wanneer je je hier niet aan houdt, kunnen andere mensen je hierop aanspreken. Dit wordt als zeer pijnlijk ervaren, omdat we het belangrijk vinden dat we gewaardeerd worden door andere mensen.

De invloed van onze opvoeding op de angst voor afwijzing

Onze behoefte aan waardering komt vaak vanuit hoe we opgroeien. Wanneer we als kind goed gedrag vertonen, ontvangen we veel liefde en aandacht van onze ouders. Wanneer we ons niet gedragen zoals onze ouders willen, leidt dit tot straf en afwijzing. Onze ouders geven dan aan dat ons gedrag niet wordt gewaardeerd of dat we ons niet zo moeten gedragen. Zo leren we als kind om ons gedrag aan te passen. Immers, pas als we ons gedragen ‘zoals het hoort’, krijgen we de liefde en aandacht van onze ouders die we nodig hebben.

Veel ouders geven onvoorwaardelijk aandacht en liefde aan hun kind. Echter, er zijn ook ouders die alleen maar positief reageren op hun kind op het moment dat het zich gedraagt hoe zij dat willen.

Als mens willen we graag zoveel mogelijk liefde en aandacht van anderen ontvangen. Afwijzing proberen we juist zoveel mogelijk te voorkomen.

Ben jij opgegroeid in een gezin waar je pas liefde en aandacht kreeg op het moment dat jij je gedroeg zoals je ouders van je verwachtte? Dan kan dit op latere leeftijd nog invloed op je hebben. Je hebt dan behoefte om te doen wat voor jezelf goed voelt, maar bent bang voor afwijzing. Je bent immers opgegroeid met het idee dat wat voor jou goed voelt, niet altijd goed is. Misschien ben je zelfs opgegroeid met idee dat wie je bent niet goed genoeg is en dat je je vooral hoort te gedragen zoals andere mensen dat van jou verwachten.

Ben jij opgegroeid in een gezin waarin je de vrijheid kreeg om jezelf te zijn? Dan zal je het ook veel minder vervelend vinden wanneer iemand je aanspreekt op je gedrag. Jij leeft namelijk sterk vanuit wat voor jou goed voelt en vindt het niet erg als andere mensen het hier niet mee eens zijn. Ben je opgegroeid met het idee dat je je moet aanpassen aan andere mensen om liefde en aandacht te krijgen? Dan heeft dat veel invloed op hoe je op latere leeftijd omgaat met afwijzing.

Gevolgen die ontstaan door de pijn van afwijzing

We hebben dus sterk de neiging om ons aan te passen aan de mensen om ons heen, om zo afwijzing te voorkomen. We hopen op deze manier een fijn leven te kunnen leiden, terwijl hierdoor vaak het tegenovergestelde gebeurt. Wanneer we hier namelijk te veel in doorschieten kunnen we overspannen raken van de stress: we zijn dan steeds op iedereen aan het letten om te zien of we het wel goed doen.

Het gevolg hiervan is dat we zo veel waarde hechten aan de mening van andere mensen, dat afwijzing enorm veel pijn doet. Het goed mogelijk dat we ons hierdoor van andere mensen gaan afsluiten. Dit doen we bijvoorbeeld door mensen te ontlopen, of door zoveel mogelijk alleen te willen zijn. Op het moment dat we alleen zijn, kunnen wen namelijk ‘eindelijk’ onszelf zijn; er zijn geen andere mensen om rekening mee te houden.

De angst voor afwijzing kan er ook voor zorgen dat we onszelf zenuwachtig voelen bij andere mensen. We zijn dan onzeker over wat andere mensen van ons vinden. Dit kan tot gevolg hebben dat we liever helemaal geen mensen meer om ons heen hebben, waardoor we ons erg eenzaam kunnen gaan voelen.

Op je moment dat je alleen bent, is er ook niemand die je kan afwijzen. Het lijkt dan net alsof je ook geen problemen hebt met afgewezen worden.

Wanneer de angst voor afwijzing te groot wordt, gaan we vaak op een veilige manier leven. We hebben dan bijvoorbeeld oppervlakkig vriendschappen en durven geen hechte relaties aan te gaan. Liefdesrelaties durven we al helemaal niet aan te gaan, omdat de ander dan te dichtbij komt. De kans op afwijzing is dan groot en zal als zeer pijnlijker worden ervaren, omdat we in een liefdesrelatie vaak meer investeren dan in een oppervlakkige vriendschap.

Hoe kunnen we het beste omgaan met afwijzing?

Wanneer we onszelf kwijtraken in de angst voor afwijzing, kunnen we ons dus gaan isoleren van anderen. Het kan ook dat we ervoor kiezen om met mensen om te gaan waarbij we een erg sterk vertrouwen hebben dat deze ons nooit zullen afwijzen, bijvoorbeeld mensen die zelf bang zijn voor afwijzing. Het gevolg hiervan is dat deze mensen het niet durven om iets vervelends tegen jou te zeggen, vanuit de angst dat jij hun afwijst. Deze personen zullen er alles aan doen om door jou aardig gevonden te worden en jou niet snel afwijzen. Met andere woorden: mensen die bang zijn voor afwijzing, zoeken elkaar vaak op.

Het probleem is dat afwijzing toch echt een deel is van ons leven. Het is normaal om in het leven tegenslagen te hebben. Hiervan leren we juist. Stel, je bent een kunstenaar die hele mooie dingen maakt. Je kunt jouw werk dan alleen verkopen op het moment dat je jouw kunst aan de wereld laat zien. Daarbij zullen er altijd mensen zijn die het lelijk vinden wat jij maakt en onder hen zullen altijd mensen zijn die dit laten merken door vervelende opmerkingen te maken.

Aan wie geef jij de meeste aandacht: aan de mensen die vervelend tegen je doen, of juist aan de mensen die positieve reacties geven?

Het is dus belangrijk om comfortabel te worden met afwijzing. Anders weerhoudt de angst voor afwijzing je om je kunst aan de wereld te laten zien. Vergeet niet dat er ook altijd mensen zijn die wat jij maakt juist prachtig vinden. Het is zonde als die mensen jouw werk nooit te zien krijgen, doordat jij je laat tegenhouden door de angst voor afwijzing. Krijg je negatieve reacties? Dan is dat niet erg. Het is dan blijkbaar niet bedoelt voor hen, maar voor de mensen die er wel wat mee hebben.

Ervaar jij veel last van de angst voor afwijzing? Dan is het belangrijk om voor jezelf te realiseren dat je waarschijnlijk toch weinig hebt met de mensen die je afwijst. Dit is niet jouw doelgroep of de mensen waarmee jij om wilt gaan. Deze mensen kun je het beste negeren. Probeer je energie en aandacht vooral te richten op de mensen die het wel leuk vinden wat jij doet.

Belangrijkste tips van dit artikel

  • Ieder mens groeit op met regels. Meestal worden we erop aangesproken wanneer we ons ‘verkeerd’ gedragen. Dit kunnen we als zeer pijnlijk ervaren, omdat we graag gewaardeerd worden door andere mensen. Hierdoor staan we niet meer stil bij wat voor ons goed voelt.
  • Wanneer je erg bang bent voor afwijzing, krijg je al snel de neiging om je voor iedereen af te sluiten en alleen te willen zijn. Zo is er niemand om ons heen die ons kan afwijzen om wie we zijn. Het gevolg hiervan is echter, dat we de kans op eenzaamheid enorm vergroten.
  • Ervaar jij last van de angst voor afwijzing? Dan is het belangrijk om voor jezelf te realiseren wat voor jou goed voelt. Wanneer andere mensen hier negatief op reageren, dan komt dit waarschijnlijk omdat je weinig met deze mensen hebt. Je kunt dan beter je aandacht en tijd besteden aan de mensen met wie je wel wat hebt.


Heb je voor jezelf een idee waar je last van ervaart. Maar kom je nog steeds niet verder, waardoor het voelt alsof je hierin vastzit. Dan kan het volgende jou zeker hierbij een stap verder brengen tot de oplossing.

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter