Moeite met veilig voelen in een groep

17/04/2021

veilig voelen in een groep

Je hebt moeite met veilig voelen in een groep, wanneer je je niet comfortabel voelt met de andere mensen van de groep. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat je de verbinding met andere mensen mist, waardoor je jezelf als een buitenstaander voelt. Wat kan erg veel stress geven doordat we hierdoor het gevoel hebben dat we ons steeds moeten aanpassen aan de groep. Heb jij moeite om je veilig te voelen in een groep? Dan kan het volgende je zeker helpen…

Inhoudsopgaven

Moeite met veilig voelen in een groep

In ons dagelijks leven hebben we vaak veel te maken met andere mensen. Waarbij we vaak met iedereen op een net andere manier omgaan. Dit komt doordat ieder mens verschilt en we met ieder mens een andere relatie hebben.  Je zult je op je werk bijvoorbeeld professioneler gedragen dan bij je vrienden. Het kan ook dat je een leuke collega hebt met wie je een vriendschap voelt, waardoor je met deze persoon anders omgaat dan met je andere collega’s.

Op het moment dat we een-op-een met andere mensen omgaan, voelen we vaak wel aan hoe we dat het beste kunnen doen. Het wordt echter moeilijker op het moment dat we in een groep zijn. Dit komt doordat we vaak met iedereen rekening willen houden, terwijl onze omgang met iedereen in de groep net iets anders is. Communicatie speelt hierbij een grote rol. Je kan bijvoorbeeld een bepaald gevoel van humor dele met iemand in de groep, terwijl iemand anders deze humor juist niet leuk vindt. We kunnen dan erg gaan twijfelen aan onszelf en wat we wel of niet kunnen zeggen. We voelen ons dan niet meer veilig om volledig onszelf te zijn in de groep.

De mate waarop jij jezelf kan zijn in een groep, is afhankelijk van de persoon in de groep met wie jij het minste hebt.

Sommige mensen vinden het lastig om veel mensen om zich heen te hebben. Dit komt vaak voor wanneer we ons door stress erg vermoeid voelen. Wanneer we dan te veel mensen om ons heen hebben, kan dat als net iets te veel voelen, omdat iedereen aandacht van ons vraagt. Dit komt ook vaak voor wanneer we nieuwe mensen leren kennen. We voelen ons dan zenuwachtig voelt over wie zij zijn en hoe we het beste met hen kunnen omgaan. Hierdoor is onze aandacht nog meer op hen gericht, wat natuurlijk erg veel energie kost.

Waarom het zo belangrijk is dat je je comfortabel voelt in een groep

De reden dat we ons vaak onveilig voelen in een groep, is dat we ons niet comfortabel voelen met de mensen om ons heen. Zelfs als er een paar personen in de groep zijn waar je wel wat mee hebt, kan het nog steeds lastig zijn je comfortabel te voelen. We kunnen bijvoorbeeld angst hebben dat, op het moment dat we praten met iemand die je aardig vindt, dit gesprek wordt meegeluisterd door iemand van de groep waar wij een vervelende ervaringen mee hebben. Het gevolg hiervan is dat we de neiging krijgen om onszelf in te houden.

We willen als mens graag onszelf kunnen zijn in de omgang met andere mensen. We houden ons echter in, op het moment dat we mogelijk kunnen worden afgewezen op onze mening. We vinden het vaak makkelijker om onze mening te uiten naar één persoon, dan naar een hele groep. We kunnen dan namelijk maar door één persoon worden afgewezen. Wanneer we onze mening met de hele groep delen, is de kans groter dat er iemand vervelend op reageert.

Als mens zijn we vooral bang voor afwijzing van andere mensen. Dit maakt een groep erg lastig, omdat de kans groter is dat iemand jou afwijst.

Dit betekent dat de mate waarop jij je comfortabel voelt met de groep, sterk afhankelijk is van de persoon waarmee jij het minste hebt. Zit je in een groep  waarin je iedereen goed vertrouwd? En vind je het oprecht leuk om met iedereen om te gaan? Dan zal je je een stuk veiliger voelen in deze groep, dan wanneer er één of meerder personen zijn waar jij je niet goed bij voelt. Vanuit de angst voor afwijzing, houd je onbewust rekening met iedereen. Je past je gedrag hierdoor onbewust aan, om pijn van afwijzing te voorkomen.

We vinden het vaak vrij moeilijk voor onszelf op te omen tegenover een ander. In een groep is dit nog veel lastiger. Vooral als er in de groep al een bepaalde mening is gevormd, waar we ons niet goed bij voelen. Vaak durven we dit vanuit groepsdruk niet aan te geven. We zijn bang dat de hele groep dan tegen ons keert, wat natuurlijk zwaarder is dan wanneer één persoon het niet met ons eens is.

Hoe het komt dat we onszelf snel een buitenstaander voelen van de groep

Vaak werken we het liefst samen met andere mensen die zoveel mogelijk dezelfde ideeën hebben als wij. Dit komt door dat we ons in deze mensen herkennen en verbinding met hen voelen. Dit geeft ons een gevoel van veiligheid, omdat we hierdoor het gevoel krijgen dat we hun beter worden begrepen.

We voelen ons vaak onveilig, wanneer we geen verbinding voelen met de mensen in een groep. Dit is vooral zo, wanneer het lijkt alsof alle mensen in de groep wel een verbinding hebben met elkaar, maar niet met jou. Hierdoor kunnen we ons al snel een buitenstaander voelen.

Op het moment dat de groep iets bepaald heeft, waar jij je niet goed bij voelt kan je je snel een buitenstaander voelen. Je hebt dan het idee dat niemand in de groep openstaat voor jouw mening.

Ervaar jij moeite met je veilig voelen in een groep? Bepaal dan eerst voor jezelf  hoeveel verbinding je voelt met de andere mensen in de groep. Stel jezelf hierbij de vraag wat nu precies de reden is dat je hier mogelijk iets in mist. Het kan bijvoorbeeld dat je omgaat met mensen met wie je helemaal niets hebt, maar dat je toch met hen samenwerkt omdat jullie bij hetzelfde bedrijf werken. In zo’n geval is het belangrijk om voor jezelf te bepalen wat jij nodig hebt om je meer comfortabel te voelen. Tegelijk is het ook belangrijk om voor jezelf te bepalen wat de andere mensen van de groep van jou nodig hebben. Het is namelijk belangrijk om de balans te vinden tussen voor jezelf kiezen en meegaan in wat andere mensen nodig hebben.

Wat kan je het beste doen als je je onveilig voelt in een groep?

Juist doordat je vaak met veel mensen tegelijk samenwerkt, is het lastig om op elkaar af te stemmen. Vaak zijn er verschillende meningen over waar op dat moment behoefte aan is. Het is in zo’n situatie vooral belangrijk dat je bij jezelf blijft. Blijf waarnemen waar jij nu precies voor staat in je mening, tegenover wat er nu gebeurt in de groep.

Je veilig voelen in een groep kan erg lastig zijn op het moment dat iedereen erg verschillend is. Het is daarom vooral belangrijk dat je je veilig voelt met jezelf. Als je je sterk en veilig voelt in je eigen gevoel van wat klopt, laat je je vaak een stuk minder van slag brengen door de mening van anderen. Het is dus belangrijk om te werken aan het krijgen van vertrouwen in jezelf. Hierdoor heeft de angst voor de meningen van anderen in de groep veel minder invloed op jou.

Belangrijkste tips van dit artikel:

  • Als mens vinden we het moeilijk om goed om te gaan met andere mensen, wanneer zij erg verschillend zijn in hun mening. We zijn dan steeds aan het aftasten hoe we het beste met elkaar kunnen omgaan. Dit wordt nog moeilijker op het moment dat we rekening moeten houden met een hele groep. We kunnen hierdoor  stress ervaren over hoe we met de groep om horen te gaan.
  • De mate waarop we ons comfortabel voelen in een groep heeft vooral te maken met hoeveel verbinding we voelen met de groep. Wanneer iedereen het met elkaar eens lijkt te zijn, terwijl het voor jou niet klopt, voel je je al snel een buitenstaander. Het is dan lastig om met deze groep om te gaan.
  • Voel je je niet veilig in een bepaalde groep? Dat komt dit vaak door een gevoel van onzekerheid over je eigen mening. Door de groepsdruk ga je aan jezelf twijfelen. Het is daarom belangrijk dat je ook in een groep zoveel mogelijk bij jezelf blijft en wat voor jou goed voelt. Zo voorkom je dat je jezelf kwijtraakt in het oordeel van andere mensen.


Heb je voor jezelf een idee waar je last van ervaart. Maar kom je nog steeds niet verder, waardoor het voelt alsof je hierin vastzit. Dan kan het volgende jou zeker hierbij een stap verder brengen tot de oplossing.

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter