Openstaan voor mening van anderen

23/04/2020

openstaan voor mening van anderen

Openstaan voor mening van anderen mensen wordt erg lastig op het moment dat we te sterk vastzitten in onze eigen mening. Met als gevolg dat we hierdoor snel in conflict met elkaar kunnen komen door een meningsverschil. Wat kan nog best pijnlijk worden op het moment dat je hier niet samen uitkomt. Met als gevolg dat je hierdoor goed vriendschappen kapot kunnen gaan. Mag jij dus afvragen, hoe wordt ik beter in het openstaan voor mening van anderen zodat je deze manier het conflict kunnen oplossen. Dan kan het volgende jou zeker hierbij helpen…

Inhoudsopgave

Moeite met openstaan voor mening van anderen mensen

In ons dagelijks leven komt het vaak voor dat we het niet eens zijn met de mening van andere mensen. Wat kan nog erg lastig worden op het moment dat we wel van deze afhankelijk zijn. Doordat dit bijvoorbeeld vrienden zijn, familie of collega’s. Waarbij het dus goed kan voorkomen dat je toch rekening zal moeten houden met hun mening. Doordat we het vaak toch wel belangrijk vinden dat de ander zich goed voelt. Wat maakt het lastig als jijzelf een sterke mening ergens over hebt, waar je eigenlijk niets aan wil veranderen. Waardoor het snel tot de vraag leidt: Hoe kan je het beste openstaan voor mening van anderen, zonder dat jezelf tekort doet.

Twijfel ontstaat op het moment dat je geen keuze kan maken tussen je eigen mening en die van een ander.

Wat maakt het ook zo interessant waarom wij als mens altijd zo sterk vasthouden aan onze eigen mening. En wat nu precies de reden is dat we deze blijven verdedigen. Want in veel gevallen is het ook zeker belangrijk om bij je eigen mening te blijven. Want mag jij bijvoorbeeld van mening zijn dat het voor jouw goed voelt om een bepaalde opleiding te gaan volgen. Terwijl jouw ouders daar erg op tegen zijn. Dan zijn het vaak dit soort momenten dat je voor jezelf een keuze zal moeten gaan maken over welke mening jij belangrijker vindt, die van jezelf of van een ander.

Hoe onze gevoelens in de weg kunnen zitten om een ander te begrijpen

Het wordt nog een stuk lastiger op het moment dat je sterke gevoelens hierbij ervaart die ervoor zorgen dat je in conflict met jezelf komt. Doordat je bijvoorbeeld sterk aanvoelt wat jij wilt. Maar tegelijkertijd ook een sterk schuldgevoel ervaart tegenover de ander. Waarbij we dan vaak een keuze mogelijkheid proberen te vinden. Waarbij zowel jijzelf als de ander daar gelukkig mee voelt. Helaas is dat niet altijd mogelijk, doordat er toch een knoop moet worden door gehakt.

Je kan niet tegelijkertijd het linkse of rechter pad opgaan tijdens een wandeling. Wat geeft aan dat je toch een keuze zal moeten maken.

Het bijzonder is dat het ook juist onze gevoelens zijn die ons tegenhouden om open te kunnen staan voor de mening van anderen. Doordat we bijvoorbeeld zo boos kunnen zijn op een ander wat die gedaan heeft. Dat we hierdoor niet meer voor onszelf kunnen waarnemen wat nu precies de reden was dat de ander dit heeft gedaan. Doordat we voornamelijk bezig zijn met ons eigen gevoel en de last die we van de ander ervaren. Terwijl het goed mogelijk is dat de ander dit helemaal niet kwaad bedoelde. Maar dat dit persoon deze actie heeft gedaan vanuit zijn eigen gevoel over wat als de juiste richting wordt waargenomen. Alleen nemen we dit vaak niet zo op, doordat we het eerder als een persoonlijk aanval zien.

Want wat je namelijk snel ziet gebeuren is dat we allemaal leven vanuit onze eigen mening over wat klopt. Wat zie je bijvoorbeeld ook mooi terug in de politiek. Waarbij zowel de rechtse als linkse partijen ervan overtuigd zijn dat hun ideeën het beste zijn. Met als gevolg dat ze elkaar hierdoor snel aanvallen op elkaars mening dat deze fout is. Omdat deze niet overeenkomt met de mening die ze zelf hebben.

Het grote gevaar van het verkeer invullen welke mening een ander heeft

Want het bijzonder van ons als mens is dat we het liefst omgaan met mensen die zoveel mogelijk op ons lijken. Waarbij als we dan een gesprek met deze voeren we eigenlijk zo min. mogelijk conflict willen ervaren, doordat de ander het altijd met jou eens is. Of tenminste kan inleven in jouw mening die jij hebt, Doordat ze het ergens wel in herkennen. Wat geeft dus ook aan dat we vooral moeite krijgen met openstaan voor mening van anderen mensen. Op het moment dat we met de ander geen raakvlakken ervaren. Waardoor je elkaar totaal niet begrijpt.

Wat maakt het nog zoveel lastiger dat we allemaal als mens toch graag begrepen willen worden in wie zijn. Waarbij je vooral bij vrouwen ziet dat deze erg graag willen worden begrepen in hun gevoel. Terwijl mannen vaak juist erg graag willen worden begrepen in hun gedachtes. Wat is de reden dat het ook zo vaak mis kan gaan in relaties. Doordat er vanuit een totaal ander hoek met elkaar wordt gecommuniceerd. Doordat bijvoorbeeld een man alles rationeel probeer op te lossen. Terwijl vrouwen juist vaak behoefte hebben dat de ander er voor hun is. Waarbij ze hun gevoel kunnen uitten, zonder dat daar iets bij hoeft worden opgelost.

Wat jij voelt bij een gebeurtenis, is niet altijd hoe een ander deze ervaart. Terwijl we gek genoeg toch altijd denken dat het wel zo is.

Wat geeft dus ook aan hoe makkelijk de fout wordt gemaakt wat we denken wat de andere van ons nodig heeft. Doordat we vaak vanuit onszelf redeneren, met het idee dat wat wij nodig zouden hebben in een situatie. De ander waarschijnlijk dezelfde behoefte ervaart. Terwijl het goed mogelijk is dat dit helemaal niet van jou wordt gevraagd. De reden dat we zo vaak in conflict kunnen komen met een ander ontstaat met name doordat we erg invullen over wat de ander mogelijk nodig heeft. Terwijl dit helemaal niet zo bij de ander hoeft plaats te vinden. Met als gevolg dat de kans groot is dat je allemaal dingen gaat doen die de ander niet van jouw wilt. En vervolgens dus boos op jou wordt waarom je dit doet. Terwijl het van jouw kant goed bedoelt is.

Hoe kan je beter worden in openstaan in de mening van andere mensen

Mag jij dus problemen ervaren met openstaan voor mening van anderen. Doordat je steeds niet goed begrijpt wat een ander van jou nodig heeft. Of ervaar je juist veel irritatie dat andere mensen jou maar niet lijken te begrijpen. Dan is belangrijk om voor jezelf te beginnen met waar te nemen wat nu precies jouw mening is en wat de mening is van een ander. Je kan het vergelijken met het glas half leeg of half vol principe. Waarbij je ziet dat beide partijen gelijk hebben. Want het glas is eigenlijk voor de helft gevuld als je er feitelijk naar gaat kijken. Het is onze mening over het glas die het half vol of half leeg maakt. Wat geeft dus aan dat wat er feitelijk gebeurd door de meeste niet zo belangrijk wordt gevonden. Doordat we zo sterk naar de feiten kijken vanuit onze eigen mening. Dat we hierdoor niet meer door hebben wat er nu echt gebeurd.

Je kan pas inleven in de mening van een ander op het moment dat je eigen mening loslaat.

Dit zie je namelijk ook snel gebeuren op het moment dat je een conflict hebt met de ander. Waarbij de kans goed mogelijk is dat jullie allebei hetzelfde hebben meegemaakt. Maar dat jullie mening ervoor zorgt dat je toch de situatie anders beoordeeld. Met als gevolg dat het goed mogelijk is dat jij alles wel vindt meevallen, terwijl het voor de ander als heel pijnlijk kan worden ervaren. Wat geeft aan dat wat er feitelijk gebeurd vaak niet zo belangrijk is. Wat maakt het dus ook zo belangrijk dat je het niet altijd eens hoeft te zijn met een ander. Zolang je maar begrijpt dat deze een ander gevoel over de situatie heeft waardoor dit als pijnlijk wordt ervaren. Waarbij het niet eens zozeer aan jou de vraag is om het met de ander eens te zijn. Maar dat je tenminste in kan leven hoe de ander over de situatie voelt.

Wat kan je pas doen op het moment dat je eigen gevoel in de situatie een plaats heb gegeven. Waardoor jezelf niet meer bezig houdt met het willen worden begrepen in je gevoel door de ander. Met als gevolg dat je hierdoor meer ruimte bij jezelf ervaart om juist er meer voor de ander te zijn. Want vaak als een ander persoon zijn mening geeft. Is het eigenlijk helemaal niet de vraag of jij het met deze eens bent. Maar wordt er eerder aan jouw gevraagd of je begrijpt waarom dit persoon zich zo voelt. Wat maakt het belangrijk om eerst je eigen gevoel te verwerken voordat je in gesprek gaan met de ander. Waardoor dit gevoel ook niet in conflict kan gaan met die van de ander. En je hierdoor totaal kan openstaan wat de ander ervaart.

Belangrijkste tips van dit artikel

  • Iedereen heeft altijd overal een mening over doordat we snel een gevoel ontwikkelen over wat er is gebeurd. Wat geeft aan dat we vaak niet meer kijken naar de feiten, maar eerder naar onze eigen ervaring. Wat is natuurlijk bij elk mens anders.
  • De fout die we snel maken is dat wat wij denken dat we nodig hebben. Dat dit waarschijnlijk ook is wat een ander nodig heeft. Terwijl het goed kan voorkomen dat deze dit helemaal niet van jouw vraagt. En dus juist geïrriteerd raakt dat je deze niet herkend in zijn gevoel.
  • Zou je dus graag beter willen worden in het openstaan van de mening van andere mensen. Dan is het belangrijk dat je eerst waarneemt wat jouw gevoel is. Dat het goed mogelijk is dat de ander een totaal ander gevoel over de situatie ervaart. Waarbij je stopt alles te willen waarnemen vanuit je eigen gevoel. En juist probeert in te leven over wat mogelijk de ander ervaart.


Heb je voor jezelf een idee waar je last van ervaart. Maar kom je nog steeds niet verder, waardoor het voelt alsof je hierin vastzit. Dan kan het volgende jou zeker hierbij een stap verder brengen tot de oplossing.

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter