Omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel

05/11/2020

omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel2

Te veel verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat op het moment dat we het moeilijk vinden om bepaalde taken aan andere mensen over te laten. Het gevolg hiervan is dat we alles alleen proberen te doen. We leggen dan zoveel druk op onszelf dat we hier erg gestrest over kunnen raken. Hierdoor kunnen we ons afvragen:  Hoe kan je het beste omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel op een manier die beter bij mij past? Herken jij dit? Dan kan het volgende artikel jou zeker helpen…

Inhoudsopgave

De last van omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel

Wanneer je een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebt, kun je vastlopen in je leven. Je neemt dan heel veel taken op je en hebt al snel het gevoel onder druk gezet te worden met alle verplichten.

Wanneer je een te groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, vind je het lastig om dingen los te laten, ook als ze geen grote prioriteit hebben. Je hebt dan het gevoel dat dingen met een lage prioriteiten net zo belangrijk zijn als dingen met een hoge prioriteit. Hierdoor kun je je afvragen: ‘Hoe kan ik het beste omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel?’

Door dit te sterke verantwoordelijkheidsgevoel, kun je snel in de stress schieten.  Je vindt het dan moeilijk om rust te nemen, omdat er nog zoveel moet worden gedaan. Je voelt hierbij veel druk. Je denkt dat als jij het niet doet, de kans bestaat dat het fout gaat. Vaak zit hier angst onder: je denkt dat als jij het niet aanpakt, er niets gebeurt, wat uiteindelijk ertoe leidt dat dit pijn gaat doen.

Een voorbeeld: je denkt dat als jij de rekening niet betaalt, deze te laat betaald wordt. Je bent bang dat je hierdoor een boete moeten betalen. Die boete zou ‘pijn’ opleveren. Het is deze pijn waar je eigenlijk bang voor bent. Het gevolg van deze angst is dat je zo snel mogelijk van het probleem (in dit geval: de rekening) af wilt komen, om die pijn te vermijden.

Als mens kunnen we zo’n hoge standaard voor onszelf neerzetten, dat we hierdoor erg veel druk op onszelf leggen. We ontwikkelen dan zo’n sterk verantwoordelijkheidsgevoel, dat het steeds moeilijker wordt om iets los te laten.

Als je een te sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebt, heb je vaak niet het vertrouwen in andere mensen dat zij taken goed kunnen uitvoeren. Je neemt deze taken op je, zodat je zeker weet dat het goed wordt uitgevoerd. Hier zit de gedachte achter dat jij het beter kan dan de ander.

Natuurlijk zullen we dit vaak niet op deze manier ervaren. Vaak hebben we wel door dat andere mensen deze taken ook heel goed kunnen uitvoeren. Toch vinden we het vaak moeilijk om de taak bij de ander neer te leggen, omdat we overzicht niet hebben over wat de ander doet.

We geven een taak vaak pas volledig aan een ander, wanneer we het vertrouwen hebben dat de ander dit goed zal uitvoeren. Wanneer iemand het vervolgens laat afweten, of de taak voldoet niet aan onze standaard, dan zullen we deze taak in de toekomst weer graag zelf uitvoeren. Het gevolg hiervan is dat we hierdoor te veel verantwoordelijkheden op ons nemen.

Hoe angst ons verantwoordelijkheidsgevoel versterkt

De reden dat we overal de verantwoordelijkheid over willen nemen, ontstaat vaak vanuit angst. Het is belangrijk om hierbij te realiseren dat deze angst vaak ontstaat vanuit pijn van vroeger. De angst probeert ons tegen te houden om iets te doen waardoor we in de toekomst mogelijk nieuwe pijn zullen ervaren. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat als je alles vermijd wat mogelijk pijnlijk zou kunnen zijn, je dit nooit meer hoeft te voelen. Wanneer deze angst voor pijn groot is, proberen we over alles in ons leven controle te krijgen. We hopen dan dat als alles verloopt zoals wij dat willen, we de pijn van vroeger kunnen vermijden.

Wanneer alles zwaar begint te voelen, den we liever alles zelf dan dat we de verantwoordelijkheid bij een ander laten. Dit doen we vanuit de angst dat de ander deze taak niet voldoende goed zal uitvoeren.

Wanneer we overal de controle over willen hebben, verbinden we dit aan een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Het is hierbij goed mogelijk dat we niet alleen ons eigen pijn willen voorkomen, maar ook de mogelijke pijn van andere mensen. Door overal de verantwoordelijkheid voor te nemen, zijn we continu bezig om ervoor te zorgen dat iedereen het goed heeft. Het gevolg hiervan is dat zelfs de kleinste situatie als gevaarlijk waargenomen kan worden. Vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel willen we deze situatie meteen voor de ander wegnemen.

Het is echter onmogelijk om jezelf en anderen altijd een gelukkig leven te geven. Er kan altijd iets ontstaan wat het leven zwaar maakt. Sterker nog, vaak zijn de dingen die ons leven zwaar maken, de dingen die we later zien als leermomenten. We hebben op dat moment moeten leren hoe we het beste kunnen omgaan met deze moeilijke situatie. Hierdoor ontwikkelen we onszelf naar een persoon die goed kan omgaan met dit soort problemen. Wanneer je vanuit je verantwoordelijkheidsgevoel steeds de pijn van andere mensen probeert weg te houden, krijgen zij nooit de kans om deze ontwikkeling door te maken. Zij leren dan nooit voor zichzelf hoe ze met zo’n situatie om kunnen gaan.

Hoe kan je het beste omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel?

Merk je dat iemand moeite heeft om met een moeilijke situatie om te gaan? Probeer dan niet om vanuit je eigen verantwoordelijkheidsgevoel meteen het probleem voor de ander op te lossen, door alles over te nemen. Geef de ander de kans om van deze situatie te leren. Hierdoor voorkom je ook dat je jezelf gek maakt met de druk om de problemen van iedereen op te lossen.

Hoe minder je bezig bent met alles wat fout kan gaan, hoe minder verantwoordelijkheid je over alles voelt. Je hebt dan het vertrouwen dat het allemaal goed komt.

Ervaar jij last van een te groot verantwoordelijkheidsgevoel? Dan is het belangrijk om voor jezelf te realiseren dat het goed mogelijk is dat dit voortkomt uit angst. Vaak is dit een reactie om mogelijke pijn te voorkomen. Stel daarom voor jezelf vast hoeveel pijn het nu eigenlijk echt zou doen als het fout gaat. Je zult merken dat dit in de meest gevallen wel meevalt. Vaak maken we vanuit onze negatieve gedachtes alles veel erger dan het echt is. Wanneer je dit realiseert, zie je in dat het niet nodig is om zoveel verantwoordelijkheid op jezelf te nemen. Hierdoor zal je dit makkelijker los kunnen laten.

Belangrijkste tips van dit artikel:

  • Wanneer we voor onszelf een hoge standaard hebben neergezet over hoe iets moet worden gedaan, ontwikkelen we vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel. We denken dan namelijk dat we de enige zijn die een bepaalde taak goed kunnen volbrengen, terwijl dit vaak wel meevalt.
  • Wanneer we als mens veel angst ervaren, kunnen we overal controle over willen hebben. Door controle te hebben, willen we voorkomen dat zich een situatie voordoet die ons pijn doet. Hierdoor kunnen we het lastig vinden om bepaalde taken door een ander uit te laten voeren. Wanneer iemand anders de taak uitvoert, ervaren we hier namelijk geen controle over.
  • Heb jij last van een te groot verantwoordelijkheidsgevoel? Dan is belangrijk om voor jezelf te realiseren dat je het waarschijnlijk allemaal veel zwaarder maakt, dan het is. Waarschijnlijk heb je veel negatieve gedachtes over alles wat fout kan gaan, die zwaar overdreven zijn. De kans dat dit ook echt gebeurt, is waarschijnlijk erg klein. Het is dus ook niet nodig om je overal zo verantwoordelijk over te voelen.


Heb je voor jezelf een idee waar je last van ervaart. Maar kom je nog steeds niet verder, waardoor het voelt alsof je hierin vastzit. Dan kan het volgende jou zeker hierbij een stap verder brengen tot de oplossing.

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter