Negatief zelfbeeld en perfectionisme

02/05/2020

negatief zelfbeeld en perfectionisme

Negatief zelfbeeld en perfectionisme hebben een sterke verbinding met elkaar. Wat geeft aan dat het moeilijk wordt om met perfectionistisch gedrag te stoppen op het moment dat we ons negatieve zelfbeeld niet veranderen. Wat kan nog erg lastig worden op het moment dat we ons negatieve zelfbeeld met perfectionistisch gedrag willen verbergen. Mag jij dus last hebben van een negatief zelfbeeld en perfectionisme. Dan kan het volgende jou zeker hierbij helpen…

Inhoudsopgave

Het probleem van een negatief zelfbeeld en perfectionisme

Op het moment dat we in het verleden veel negatieve momenten hebben meegemaakt. Kan het hierdoor snel ontstaan dat we een negatief zelfbeeld krijgen. Doordat we als mens alles wat we meemaken snel persoonlijk gaan nemen. Waardoor we onszelf de schuld gaan geven over wat er is gebeurd. Met als gevolg dat we hierdoor een sterke negatieve overtuiging over onszelf kunnen hebben, zoals ik ben niet goed genoeg. Waarbij er dan snel het gedrag ontstaat van perfectionisme. Door we op deze manier hopen te voorkomen wat er in het verleden is gebeurd. Wat geeft aan dat er een sterke verbinding is tussen een negatief zelfbeeld en perfectionisme.

Perfectionisme ontstaat vaak vanuit een negatief zelfbeeld. En ons negatieve zelfbeeld zorgt ervoor dat we onze perfectionisme gedrag in stand houden.

Want perfectionisme is er altijd op gericht om geen fouten te maken. Door in dit geval alles perfect te willen uit te voeren. Wat is helaas niet altijd mogelijk doordat we toch een mens zijn. Waarbij fouten maken heel menselijk is. Wat geeft dus aan dat we bij perfectionisme voor onszelf de keuze hebben gemaakt om beter te willen zijn dan wie we nu eigenlijk echt zijn. Doordat we vaak door perfectionisme de druk hoger voor onszelf leggen dan we aan kunnen. Met als gevolg dat het steeds zwaarder wordt om dit gedrag van perfectionisme vol te blijven houden.

Waarom perfectionisme zo verslavend is

De reden dat we vaak zo sterk kunnen blijven vasthouden aan ons perfectionisme, komt doordat deze ons zo ontzettend veel geeft. Doordat we hierdoor altijd goede resultaten weten te behalen waar we onszelf trots over voelen. Met als gevolg dat het negatieve zelfbeeld minder zwaar lijkt te zijn. Doordat we deze perfecte resultaten als bevestig kunnen gebruiken dat we een goed persoon zijn. Want wat vaak door elkaar heen wordt gehaald is onze mening over onszelf over wie we zijn en wat we doen. Waarbij als we dan een negatief zelfbeeld hebben, wat is onze mening over wie we zijn. Deze dan proberen te onderdrukken door erg veel te doen wat ons een goed gevoel over onszelf geeft. Terwijl wat we doen en wie we zijn twee verschillende dingen zijn.

Hoe meer tevreden andere mensen zijn over ons perfect gedrag. Hoe verslavender de bevestiging kan zijn dat we goed genoeg zijn.

Wat maakt het belangrijk dat op het moment dat je last ervaart van perfectionisme door een negatief zelfbeeld. Om voor jezelf een verschil te gaan waarnemen over wie jij bent en wat je doet. Wat is nog vrij lastig omdat we in een westerse wereld leven die juist erg mensen beoordeeld op wat we doen. Zo zie je bijvoorbeeld in het verleden dat mensen je eerder beoordeelden op wat voor een werk je deed dan wie je was als persoon. Want mag je bijvoorbeeld een dokter zijn, dan kwam het vaak voor dat je ook steeds als dokter werk aangesproken. Waarbij dus jouw werk aangaf welke positie je hebt in de maatschappij. Nu begint dit in het heden steeds minder te worden. Maar blijven we wel vasthouden aan hoe mensen ons beoordelen. Waarbij we dit dus proberen te beïnvloeden door alles perfect te willen uit te voeren.

Want een negatief zelfbeeld en perfectionisme gedrag ontstaat vaak juist doordat we de mening van andere mensen belangrijker gaan maken dan die van onszelf. Met name doordat we ons negatieve zelfbeeld zoveel mogelijk proberen te verstoppen voor andere mensen. Met in de hoop dat andere mensen tevreden over ons perfecte gedrag worden. Waardoor we minder snel worden geraakt in onze pijn van het negatieve zelfbeeld. Vanuit de hoop dat als iedereen zegt dat we alles goed doen, dat er dan ook geen reden meer is om aan het negatieve zelfbeeld vast te blijven houden. Helaas werkt dit niet zo, doordat we hierdoor eerder ons negatief zelfbeeld gaan verstoppen dan dat we er echt vanaf komen.

Hoe het komt dat we onszelf negatief beoordelen

Een negatief zelfbeeld kan alleen ontstaan op het moment dat jijzelf de sterke mening heb gekregen dat je niet goed genoeg bent. Waarbij op het moment dat wanneer we zo perfect mogelijk willen overkomen op andere mensen. We dus eigenlijk andere mensen gebruiken om beter over onszelf te voelen. Terwijl dit gevoel eigenlijk juist vanuit onszelf zou moeten komen. Wat maakt het ook zo belangrijk dat op het moment wanneer jij jezelf helemaal kan kwijtraken in je eigen perfectionisme. Dat je weer de stap terug neemt naar jezelf, in plaats van dat je al je aandacht gaat richten op de waardering van andere mensen.

Want een negatief zelfbeeld is een negatieve mening over jezelf. Wat geeft aan dat je dus ook weer je mening over jezelf kan veranderen als je daar de juiste stappen in gaat maken. Door juist te gaan werken over wat jij van jezelf vind, in plaats van wat andere mensen over jouw vinden. In de meeste gevallen ontstaat een negatief zelfbeeld juist doordat we teveel bezig zijn met wat andere mensen van ons verwachten. Waarbij we dus ook snel de neiging kunnen krijgen om onszelf te gaan vergelijken met andere mensen. Waardoor we hierdoor al snel de conclusie kunnen trekken dat iedereen het beter doet dan jij. En dat we dus om deze reden niet goed genoeg zijn.

De vergelijking tussen een negatief en positief zelfbeeld

Het feit dat we onszelf negatief kunnen beoordelen geeft aan dat we ons ergens mee vergelijken. Want op het moment dat je bijvoorbeeld maar een meetpunt hebt, kan je niet zeggen dat deze beter of slechter is dan een andere meetpunt. Doordat er geen ander meetpunt bestaat waarmee deze vergelijking mee kan worden gemaakt. Wat maakt het ook zo belangrijk om voor jezelf te gaan waarnemen met welke meetpunten jezelf vergelijkt. Want je kan alleen een negatief zelfbeeld hebben in vergelijking met iets anders wat door jou als positief word waargenomen. Wat leidt al snel tot de vraag: Wat vindt jij positief waardoor jezelf als negatief beoordeeld?

Pas als je twee meetpunten hebt kan je pas zeggen dat de ene negatiever is in vergelijking met de ander.

Het is vaak op het moment dat je van jezelf door hebt wat jij als positief heb neergezet in het leven. Dat je er vaak ook tot de realisatie komt dat er goed de kans bestaat dat je met perfectionistisch gedrag dit hoopt te bereiken. Vanuit het idee dat als jij altijd alles perfect doet dat je dan pas je eigen leven als positief kan waarnemen. Waarbij we onszelf hierdoor erg onder druk gaan zetten om altijd het positieve resultaat te bereiken. Helaas gaat dit toch juist tegen je werken doordat we hierdoor onszelf helemaal kapot kunnen werken voor het positieve resultaat. Wat maakt het ook zo belangrijk om vooral voor jezelf meer bezig mee te gaan houden met wie jij echt bent. Dan dat je juist bezig gaat houden met waar jij vind dat je aan moet voldoen.

Wat goed werkt om van je negatief zelfbeeld en perfectionisme af te komen

Mag je dus erg veel last ervaren van een negatief zelfbeeld en perfectionistisch gedrag die jouw hierdoor helemaal kapot maakt. Dan is het dus de eerste stap om voor jezelf te gaan waarnemen waar jij jezelf nu precies mee vergelijkt. Waar dus het oordeel vandaan komt dat jezelf als negatief beschouwt. Met als volgende stap vooral te gaan waarnemen wie jij nu eigenlijk echt bent. Doordat we normaal altijd leven op de manier die voor ons het best aanvoelt. Want we gaan onszelf pas aanpassen op het moment dat andere mensen ons als negatief beoordelen. Waarbij we dan pas vaak proberen met perfectionistisch gedrag aan hun verwachtingen te voldoen.

Hoe meer je voor jezelf kiest en daar van houdt. Hoe minder je de neiging nog ervaart om jezelf te moeten bewijzen met perfectionistisch gedrag.

Waarbij je dus ziet dat ons negatieve zelfbeeld in de meeste gevallen altijd van buitenaf komt. Want het is juist op het moment dat we gaan loslaten wat andere mensen van ons verwachten. En meer gaan waarnemen wat voor ons goed voelt zonder enig oordeel of dit goed of fout is. Dat je zal merken dat je steeds meer terugkomt naar de kern van wie jij echt bent. Waardoor je ook niet meer de behoefte zal ervaren om jezelf nog te willen bewijzen door middel van perfectionisme. Doordat je hierdoor een sterker zelfbeeld heb gekregen die jou van dit gedrag weerhoudt.

Belangrijkste tips van dit artikel

  • Op het moment dat we een negatief zelfbeeld hebben. Kan het snel gebeuren dat we deze voor andere mensen willen verstoppen door zo perfect mogelijk over te willen komen. Wat geeft aan dat we op dat moment meer bezig zijn met wat andere van ons verwachten. Dan dat we waarnemen wat we nu juist zelf graag willen.
  • Het feit dat je een negatief zelfbeeld hebt geeft aan dat je op dat moment jezelf aan het beoordelen bent. Wat kan alleen plaatsvinden op het moment dat jezelf ergens mee vergelijkt. Want zolang je maar een meetpunt hebt, kan je niet zeggen dat deze positief of negatief is.
  • Wat maakt het belangrijk om waar te nemen waar jij jezelf mee vergelijkt waardoor dit negatieve zelfbeeld is ontstaan. En in hoeverre dit nu eigenlijk echt klopt voor jou. Door weer sterk aan te gaan voelen wat jij belangrijk vindt, dan wat andere mensen van jouw verwachten.


Heb je voor jezelf een idee waar je last van ervaart. Maar kom je nog steeds niet verder, waardoor het voelt alsof je hierin vastzit. Dan kan het volgende jou zeker hierbij een stap verder brengen tot de oplossing.

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter