Gevoel van leegte en eenzaamheid

04/05/2020

gevoel van leegte en eenzaamheid

Gevoel van leegte en eenzaamheid ontstaat op het moment dat we moeite ervaren met onze verbinding met andere mensen. Doordat we mogelijk een sterke afstand zijn gaan nemen van andere mensen. Door op deze manier bijvoorbeeld geen pijn van afwijzing te hoeven voelen. Met als nadeel dat ons leven wel hierdoor erg leeg begint te voelen. En we dus hierdoor toch weer een erge behoefte krijgen aan verbinding. Mag jij je dus een gevoel van leegte en eenzaamheid ervaren. Dan kan het volgende jou zeker hierbij helpen…

Inhoudsopgave

Het gevoel van leegte en eenzaamheid

Het kan goed voorkomen dat we een gevoel van leegte en eenzaamheid ervaren doordat we wel sociale contacten hebben. Maar deze helaas voor ons niet als voldoende aanvoelt. Wat kan met name ontstaan op het moment dat we een bepaalde behoefte in ons sociaal contact ervaren die maar niet tot bevrediging komt. Wat geeft dus ook aan dat eenzaamheid niet zozeer gericht is op met hoeveel mensen je omgaat. Maar dat het vooral meer bepalend is wat voor contacten je hebt. Natuurlijk is de kans groter dat je eenzaam voelt op het moment wanneer je er weinig vriendschappen hebt. Wat niet wegneemt dat er ook zeker veel mensen zijn die bijvoorbeeld introvert zijn. Waardoor ze het juist fijn vinden om veel tijd alleen door te brengen. Wat geeft dus aan dat eenzaam altijd ontstaat vanuit jouw eigen behoefte naar contact.

Eenzaam is niet iets wat je bent, maar wat je voelt. Doordat het niet belangrijk is hoeveel sociale contacten je hebt, maar in hoeverre deze voldoende voor jou zijn.

Want het gevoel van leegte kan alleen ontstaan op het moment dat we dus ergens tekort invoelen. Wat kan om verschillende reden zijn, zoals bijvoorbeeld dat we onszelf erg laten beïnvloeden door andere mensen. Want als iedereen steeds om jou heen vraagt waarom je nog geen relatie hebt. Kan het hierdoor snel voorkomen dat je het idee krijgt dat er schijnbaar iets mis met jou is omdat je nog geen relatie hebt. Waardoor je dus door de druk voelt om een relatie te hebben. En we dus hierdoor een gevoel van eenzaamheid worden aangepraat. Omdat je steeds weer opnieuw wordt bevestigd dat er schijnbaar iets mis is met alleen te zijn.

De andere kant bestaat natuurlijk ook, waarbij je ziet dat je gevoel van leegte vooral vanuit jezelf komt. Doordat we bijvoorbeeld je een kinderwens heb die niet tot vervulling komt. Of wat ook een mooie voorbeeld is dat je ziet bij militairen die voor een lange tijd in een vast team hebben gefunctioneerd. Dat op het moment dat ze hiermee stoppen de verbinding van het team missen. Want als mens hebben we altijd een sterke behoefte aan verbinding. En natuurlijk verschillen we allemaal in hoe we deze verbinding invullen. Zoals je dat zag in de vorige voorbeelden, waarbij we dus vooral de verbinding van een kind zoeken of juist meer vooral de verbinding zoeken om deel te zijn van een team.

Waarom is de verbinding met andere mensen zo belangrijk

Wat geeft dus aan dat ons gevoel van leegte vooral komt vanuit onze band die we hebben met ander mensen. Wat kan heel verschillend zijn, en dus ook de behoefte die we hierachter ervaren. Zo kan je bijvoorbeeld erg de behoefte hebben om contact te hebben met mensen die jou echt begrijpen. En wie je dus ook echt alles kan vertellen waar jij moeite mee hebt. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat ze dit niet begrijpen en dat je mogelijk wordt afgewezen. Terwijl het voor andere mensen het al erg voldoende kan zijn dat je helemaal niet zoveel met elkaar praat. Maar dat je wel tenminste van elkaar weer dat je altijd voor elkaar klaar staat. Waardoor we dus ook de sterke steun van een ander ervaren, wat ons erg kan helpen in moeilijke situaties.

Wat dus ons gevoel van leegte en eenzaamheid aangeeft is in de meeste gevallen dat we dus steun missen van andere mensen. Doordat ons leven erg leeg kan voelen als je het idee hebt dat je overal alleen voor staat. Dat er dus op dat moment ook maar weinig verbinding is met andere. Waardoor de meeste contacten die je dan hebt met andere mensen als erg leeg worden ervaren. Doordat de meeste gesprekken die je dan met een andere hebt erg leeg zijn. Doordat je alleen praat over dingen die voor totaal niet enige waarde voor jou hebben. Zoals bijvoorbeeld dat je op je werk alleen maar over je werk praat met collega’s. Met als goede kans dat je hierdoor na een paar jaar nog steeds niet weet wie jouw collega’s nu eigenlijk echt zijn. Doordat je altijd alleen maar over werk praat en niets anders.

Je kan met mensen voor een lange tijd omgaan en nog steeds geen verbinding voelen. En je kan iemand net ontmoeten en meteen een sterke verbinding voelen. Het verschil zit hem in de manier van contact.

Want de sterke behoefte achter eenzaamheid is dat we vooral gezien willen worden voor wie we zijn. Doordat we als mens het toch wel erg belangrijk vinden om gewaardeerd te worden. Met name op het moment dat we erg negatief over onszelf kunnen zijn. Kan het hierdoor voorkomen dat we juist de steun en begrip van een ander nodig hebben om door moeilijk tijden heen te komen. Waarbij je dus ziet dat onze behoefte om gesteund te worden vooral voortkomt vanuit hoe slecht we ons voelen. Want op het moment dat je juist erg goed voelt, ervaar je dus ook veel minder de behoefte om door andere mensen emotioneel te worden geholpen. Doordat het juist al zo goed gaat met jou gaat. Wat niet wegneemt dat je het dan nog wel leuk kan vinden om contact te hebben. Maar dat je zal merken dat je hier veel minder afhankelijk van voelt.

De grote valkuil van eenzaamheid

Want wat namelijk vaak het probleem is bij eenzaamheid, is dat we hierdoor ook sterk de druk op een ander kunnen neerleggen. Doordat het goed mogelijk is dat jij niet de enige bent die het zwaar heeft. Op het moment dat je van vrienden, familie of collega´s verwacht dat ze jou heel erg gaan helpen. Terwijl zij het ook erg druk en zwaar hebben. Kan het hierdoor al snel voorkomen dat deze jou niet kunnen geven wat je nodig hebt. Met als gevolg dat we hierdoor een heel leeg gevoel kunnen krijgen doordat het lijkt alsof je overal alleen voor staat. Wat ontstaat met name op het moment dat we meer van mensen gaan verwachten dan zij ons kunnen geven. Waarbij het vooral deze verwachting is die voor pijn zorgt. Wat maakt het ook zo belangrijk om je verwachting los te laten en juist open te staan voor wat je mensen jou willen geven.

Hoe meer je van iemand verwacht, hoe groter de kans is dat je teleurgesteld raakt in wat de ander niet wilt geven.

Het probleem bij eenzaamheid is dat we vaak verwachten dat andere mensen dit voor ons gaan oplossen. Waarbij als dit dan niet gebeurd we erg kunnen gaan irriteren aan andere mensen. Met als gevolg dat we gek genoeg juist hierdoor afstand van hun gaan nemen. Doordat we door hun afgewezen voelen in onze behoefte aan steun en contact. Waardoor je juist het gevoel van leegte en eenzaamheid versterkt. Want het is juist de afstand die jezelf hierdoor maakt met ander mensen die ervoor zorgt dat je gevoel van leegte versterkt. Doordat je steeds meer een emotionele muur om je heen bouwt om er maar voor te zorgen dat andere mensen je niet pijn doen. Wat er uiteindelijk ook voor zorgt dat je hierdoor minder nog de verbinding voelt. Waardoor je het leven als heel leeg gaat ervaren.

Wat kan je dus het beste doen bij een gevoel van leegte en eenzaamheid

Mag je dus veel last ervaren van een gevoel van leegte en eenzaamheid. Dan is het de eerste stap om voor jezelf te gaan waarnemen hoe jij je op dit moment voelt. Doordat onze gevoel van eenzaamheid altijd heel erg word versterkt op het moment dat het slecht met ons gaat. Waarbij het dus belangrijk is dat je voor jezelf realiseert hoe het nu op dit moment met jou gaat. Met dan als volgende stap te bepalen wat je nodig heb om je weer beter te voelen.

De beste manier om van eenzaamheid af te komen is door goed voor jezelf te zorgen, in plaats van dat je deze verantwoordelijkheid bij een ander neerlegt.

Dat je daarnaast ook realiseert wat jouw wensen zijn op het gebied zijn van sociale contact en wat het dus is wat je op dit moment mist. Waarbij het nog een hele zoektocht kan zijn of je deze behoefte voor jezelf kan veranderen. Of dat je toch juist iets nodig hebt van een andere wat je zelf niet kan bereiken. Waarbij de kans goed bestaat dat je deze twee principes door elkaar heen gaat halen. Doordat we bijvoorbeeld heel streng naar onszelf kunnen zijn. En dus vinden dat we altijd alles zelf moeten oplossen, waarbij we dus eigenlijk geen hulp durven te vragen aan een ander. Of dat we juist te weinig verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen geluk. En dat we dus vooral steeds van een ander verwachten dat deze ons gelukkig moet maken.

Wat maakt het dus belangrijk om echt eerlijk met jezelf te worden wat nu precies de reden is dat je leeg en eenzaam voelt. En welke stappen je dus nodig hebt die je nu nog waarschijnlijk niet hebt ondernomen. Wat kan natuurlijk heel goed ontstaan op het moment dat we een ontzettende sterke angst voelen. Waarbij deze angst ons tegenhoudt de verbinding te maken met andere mensen op de manier die we nodig hebben. Wat maakt het belangrijk om voor jezelf waar te gaan nemen welke angst je mogelijk hebt, zoals bijvoorbeeld de angst van afwijzing. En deze met kleine stappen steeds meer te gaan overwinnen. Waarbij je zal merken dat je dus ook hierdoor steeds minder eenzaam en leeg zal voelen.

Belangrijkste tips van dit artikel

  • Een gevoel van eenzaamheid geeft aan dat we een tekort ervaren in onze behoeft van verbinding. Wat kan heel verschillend zijn over wat we dan nodig hebben. Wat maakt het dan ook zo belangrijk om voor jezelf vast te stellen wat jouw behoefte is.
  • Het probleem wat snel kan ontstaan is dat we negatieve ervaringen hebben met andere mensen. Met als gevolg dat we steeds afstandelijk worden naar andere. Wat uiteindelijk wel voor zorgt dat we minder verbinding ervaren en we ons dus hierdoor erg leeg gaan voelen.
  • Wat maakt het dus belangrijk dat op het moment dat je last ervaart van een gevoel van leegte en eenzaamheid. Dat je voor jezelf gaat kijken welke behoefte jij ervaart en wat de reden is die jou hierin tegenhoudt.


Heb je voor jezelf een idee waar je last van ervaart. Maar kom je nog steeds niet verder, waardoor het voelt alsof je hierin vastzit. Dan kan het volgende jou zeker hierbij een stap verder brengen tot de oplossing.

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter