Geen gevoel hebben voor anderen

01/12/2020

geen gevoel hebben voor anderen

Geen gevoel hebben voor anderen ontstaat op het moment dat we het zo zwaar hebben, dat we onszelf afsluiten van andere mensen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we ons leven makkelijker overleven, maar dit is natuurlijk niet de manier van leven waar we uiteindelijk gelukkig van worden. Ervaar jij last van geen gevoel hebben voor anderen? Dan kan het volgende jou hier zeker meer inzicht over geven…

Inhoudsopgave

Waarom we geen gevoel hebben voor anderen

In ons dagelijks leven komt het vaak voor dat we met veel mensen omgaan. Vooral als we een baan hebben waarbij we veel met andere mensen samenwerken. Als we daarna naar huis gaan om de avond te besteden met ons gezin, zijn we continu bezig met samenwerken of zorgen voor andere mensen. terug gaan naar huis om de avond de tijd te besteden aan je gezin. Wanneer we het echter zwaar krijgen, hebben we als mens vaak de reactie om afstand te nemen van andere mensen. We hebben dan rust nodig en ervaren niet dat we energie hebben om voor andere mensen te zorgen. We ervaren dan dat we geen gevoel hebben voor anderen.

Uit zelfbescherming kun je jouw liefde voor een ander onderdrukken, zodat je de pijn van een mogelijke afwijzing niet hoeft te voelen. Het gevolg hiervan is echter dat je helemaal niets meer voelt voor een ander.

Door stress kun je je moe en gespannen voelen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer je een stressvolle baan hebt, waardoor je continu onder spanning staat op je werk. Dit kan ervoor zorgen dat je niet meer openstaat voor de gevoelens van een ander, omdat alles alleen nog maar draait om de oorzaak van deze spanning. Wanneer je thuiskomt, ben je zo moe van deze spanning, dat je het moeilijk vindt om nog aandacht te hebben voor je gezin. Je hebt de energie hier niet meer voor en wilt het liefst alleen maar uitrusten.

Hoe onze waarneming van gevoel verandert als we het zwaar krijgen

Wanneer je het zwaar hebt, kom je al snel in een overlevingsmechanisme terecht. Alles is er dan op gericht om zo goed mogelijk door deze zware situatie te komen. Je hebt op zo’n moment heel veel behoefte aan rust, omdat je energie nodig hebt om te herstellen. Dit is natuurlijk moeilijk op het moment dat je een gezin hebt, dat veel energie van jou vraagt. Je probeert dan vaak nog wel om er voor de ander te zijn, maar dit lukt niet lukt doordat je sterk in greep wordt gehouden door je eigen negatieve gevoelens. Het wordt in zo’n situatie steeds moeilijker om nog open te staan voor jouw gevoelens voor een ander. Dit komt omdat je gevoel van empathie sterk minder wordt op het moment dat je je slecht voelt.

Ook kan het dat je op zo’n manier leeft, dat alles gericht is op resultaat. Je bent dan vooral gericht op winnen, ook als dit ten koste gaat van een ander. Dit zie je bijvoorbeeld sterk bij gevangenissen in Amerika, waar de sterke gevangene de zwakkere uitbuiten, door bijvoorbeeld hun voedsel in te pikken. Het interesseert deze gevangenen dan niet hoe de ander zich hierbij voelt. Nu is dit natuurlijk een extreem voorbeeld, maar dit geeft wel aan dat je, wanneer je op een heel vijandige manier leeft, je jouw gevoel voor de ander volledig kunt afsluiten. Dit doe je om het voor jezelf makkelijker te maken om te overleven.

Gevoel hebben voor een ander is er vaak op gericht er voor de ander te willen zijn. Dit wordt moeilijk op het moment dat je het zelf slecht hebt.

Kortom, de mate waarin we gevoel hebben voor anderen, hangt in grote mate af van hoe goed we het zelf hebben. We vinden het vaak veel makkelijker om iets weg te geven, als we dit zelf in overvloed hebben. Op het moment dat jij je goed voelt en je veel positieve energie ervaart, is het natuurlijk ook veel makkelijker om andere mensen te helpen. Als je je juist erg gespannen voelt, sta je veel minder open om anderen te helpen. Je hebt het dan zelf zo zwaar, dat het je te veel energie kost om een ander te helpen. Deze energie heb je niet, omdat je zo druk bezig bent met datgene waar jij nu last van ervaart.

De twee reacties die ontstaan als we het erg zwaar hebben

De reden dat we als mens geen gevoel hebben voor anderen, komt vaak doordat we te veel in ons overlevingsmechanisme zijn geraakt. Alles is er dan op gericht om te herstellen van een zware situatie. Hierdoor wordt alles wat andere mensen aan ons vragen als te zwaar ervaren. Het gevolg hiervan is dat we eerder kiezen voor wat voor ons goed voelt, dan voor wat de ander nodig heeft. We kunnen hierdoor echter een sterk schuldgevoel ontwikkelen, omdat we vinden dat we anderen tekort doen.

Op het moment dat we erg veel last ervaren van schuldgevoelens, is het mogelijk dat we deze zo sterk onderdrukken, dat we helemaal niets meer voelen voor een ander.

Op het moment dat we het zwaar hebben kunnen er twee reacties plaatsvinden: we voelen niets meer voor de ander, of we schakelen juist ons eigen gevoel uit. Wanneer we ons eigen gevoel uitschakelen, doen we dit omdat we vinden dat het geluk van de ander belangrijker is dan dat van onszelf.  Dit komt voort uit een sterk schuldgevoel. Dit zie je bijvoorbeeld bij ouders die het heel zwaar hebben, maar niet hun kinderen in de steek willen laten. Ze negeren dan hun eigen pijn, door zich compleet op hun kinderen. De zorg voor hun kinderen vinden ze dan belangrijker dan de zorg voor hunzelf.

Wanneer we geen gevoel meer hebben voor de ander, komt dit doordat we zo sterk bezig zijn met onszelf weer goed te krijgen, dat we de keuze maken om ons af te sluiten van de gevoelens en behoeftes van andere mensen. Op deze manier maken we het makkelijker voor onszelf om te overleven, zoals in het voorbeeld van de gevangenis hierboven, waarbij je een soort ieder-voor-zich-mentaliteit ziet ontstaan. De meeste gevallen zullen niet zo extreem zijn als dit voorbeeld. We zullen echter allemaal, in meer of mindere mate, herkennen. Wanneer het slecht met ons gaat, kunnen we ons afsluiten voor andere mensen, vanuit onze eigen behoefte van zelfbescherming.

Hoe je het beste kan omgaan met geen gevoel hebben voor anderen

Ervaar jij last van geen gevoel hebben voor anderen? Dan is dit vaak een signaal dat je in een oud overlevingsmechanisme terecht bent gekomen. Je bent jezelf voor iedereen om je heen gaan afsluiten, om beter om te kunnen gaan met de moeilijkheden waar je nu veel last van ervaart. Het is dus belangrijk om voor jezelf te realiseren dat je pas beter zal worden in het waarnemen van gevoelens voor andere mensen, wanneer je stappen hebt gezet om jezelf weer beter te voelen.

Op het moment dat je jouw leven probeert te overleven, sluit je vaak je gevoel af voor anderen. Dit is, met andere woorden, een duidelijk signaal dat je niet leeft op de manier die bij je past.

Het is dus belangrijk om te realiseren dat het niet erg is om (even) geen gevoel te hebben voor anderen. Dit komt nu eenmaal door de zware situatie waar je nu in zit. Besef dat dit aangeeft dat je al te lang in een probleemsituatie zit, die voor jou niet werkt. Kortom, het is tijd voor verandering.

Wanneer je dit signaal negeert en niets verandert, kun je je voor lange tijd afgesloten voelen van andere mensen. Je kunt hierdoor zelfs gezondheidsklachten krijgen, omdat je ook geen steun meer ervaart van andere mensen. Het is dus belangrijk om dit signaal serieus te nemen en te beseffen dat het tijd is voor verandering. Wanneer je niets meer voelt voor anderen, geeft dit aan dat je aan het overleven bent. Dat betekent dat de manier waarop je leeft niet bij je past en dat je je hier niet gelukkig bij voelt. Wanneer je dit weet te veranderen, zal je weer makkelijker gevoelens voor andere ervaren.

Belangrijkste tips van dit artikel:

  • Wanneer je het zwaar hebt, kost dit veel energie. Vanwege de vermoeidheid is het dan vaak moeilijk om er voor een ander te zijn. Je ervaart dan veel behoefte aan rust. Tegelijk vindt je, vanuit schuldgevoel, misschien dat je er voor een ander moet zijn. Dit kan leiden tot een innerlijk conflict.
  • Wanneer je het erg zwaar hebt, kom je in een overlevingsmechanisme terecht. Dit mechanisme is erop gericht jou te geven wat jij nodig hebt, met als gevolg dat je je afsluit voor de gevoelens van anderen.
  • Heb jij geen gevoel voor anderen? Dan is het belangrijk om te beseffen wat dit aangeeft. Dit geeft aan dat je op dit moment probeert te overleven. Je leven is op dit moment waarschijnlijk zwaar en je leeft niet vanuit geluk. Dit is een sterk signaal dat het tijd wordt voor verandering.


Heb je voor jezelf een idee waar je last van ervaart. Maar kom je nog steeds niet verder, waardoor het voelt alsof je hierin vastzit. Dan kan het volgende jou zeker hierbij een stap verder brengen tot de oplossing.

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter